Διοίκηση

Πρόεδρος: Άγγελος Δερετζής

Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Γέργης

Β’ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Αζάς

Γενική Γραμματέας: Ελένη Μαραγκάκη

Β’ Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Καρυπίδης

Ταμίας: Γιώργος Χρυσαφίδης

Β’ Ταμίας: Σπυρίδων Ζυγάς

Μέλη: Ευθύμιος Ευθυμιάδης, Λάζαρος Παυλίδης, Γιώργος Χρύσογλου, Γιάννης Κυριακίδης