Σύνδεσμοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    www.rcm.gr/

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ            www.olath.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                  www.ypan.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                             www.minfin.gr